Vi har en metod och en idé

Anders Törnqvist Arkitektkontor AB grundades och drivs av Anders Törnqvist. Vi är ett modernt arkitektkontor där vi nyttjar vår kreativa förmåga och designmetod till att säkerställa och utveckla projekten fullt ut i alla skeden. Vi tar ansvar för helheten och följer kunden från första programidé till färdig miljö.

Vår metod

Anders Törnqvist har med erfarenhet och kunskap utvecklat en metod, ATA-metoden.
En metod att med en målinriktad struktur driva och utveckla ett projekt i alla dess faser till färdig miljö.
Byggteknik, ritningar, beskrivningar, program och vår designmetod är våra arbetsredskap för att kunna forma bästa möjliga resultat.

Värdeskapande process

Genom att se och hantera processen i ett helhetsperspektiv har vi möjlighet att tillsammans med kunden skapa en målbild och en träffsäker, värdeskapande slutprodukt.
Genom att ställa rätt frågor kan vi med kunden definiera de verkliga behoven och möjligheterna med att skapa en ny miljö.
Är vi med i och tar ansvar för hela processen säkerställer vi målbildens träffsäkerhet vid den färdiga miljön.
Det är, som vi ser det, den träffsäkerheten som är den bästa ekonomin och nyttan för kunden i ett projekt.

Vår arkitektur

Genom vår metod sätter vi den nya miljön som skall skapas i ett större perspektiv, där platsens förutsättningar och människans behov utgör grunden.
Vi har i vår arkitektur ambitionen att söka och hitta essensen i den kultur i vilken den skapas. Det ger förutsättningar att forma en miljö och arkitektur med särart.
En miljö för människor att växa och utvecklas i.

Vi arbetar med:

Arkitektur - från första programidé, byggnadsprojektering till färdig miljö.
Samhällsplanering - från idéutveckling till färdiga planer.
Formgivning - exteriör och interiör
Landskapsarkitektur - i samarbete med Landskapsarkitekt

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för att uppnå bästa möjliga resultat. Kontakta Anders Törnqvist