Mörrum konferenscenter

Entrén sedd från parkeringen

Förutsättningarna

I slänten i den vackra Mörrumsåns dalgång, världsberömd för sitt laxfiske, fanns en nedlagd betongfabrik med tillhörande täkt. Marken skulle återställas efter nedlagd täkt.

Vår Metod

Vi jobbar med att utveckla den traditionella arkitektrollen. Vi erbjuder vår idé- och utvecklingskompetens i projektens alla faser. Från första idé till färdig byggnad. Där vi menar att styrkan ligger i just i att hantera helheten. Att genom en stark arkitektroll säkerställa att idéer utvecklas och förädlas i projektens alla skeden och därigenom kunna skapa helt andra värden för vår uppdragsgivare.

Uppgiften

Att för vår uppdragsgivare AB Färdig Betong inrymma två övernattningsrum i en nedlagd verkstadsbyggnad utan synliga arkitektoniska kvaliteter i botten på täkten, invid den vackra Mörrumsån.

Vår mission

Vi bjöd in företagsledning, koncernledning och ägare till samtal om hur man genom ett gediget arkitektarbete med dialog och idéutveckling i processens alla skeden kan skapa helt andra värden för uppdragsgivaren.

Resultat

Istället för två rum i en verkstadsbyggnad fick vi tillfälle att utveckla en 650 m² konferensanläggning i betong till företaget för personalutveckling, affärsutveckling, nätverksbyggande och kundkontakter. Men framför allt ge betongföretaget en byggnad som visar materialets möjligheter att skapa varma, inbjudande naturinpassade miljöer för människor att växa, inspireras och utvecklas i. En anläggning med särart skapad för platsen, situationen, funktionen, livsglädjen och konsten. En symbol, en byggnad i symbios med naturen på den plats där materialet en gång hämtats.

Idén

Vi ville skapa en byggnad i symbios med naturen och den i landskapet slingrande Mörrumsån. Där själva rörelsen i naturen och vidare in i byggnaden skall vara en upplevelse med ständigt nya intryck för våra sinnens stimulans. Något mer än endast en vacker miljö.

Formgivningen

Förutom byggnadens böljande rörelse i landskapet vill vi att den skall ”växa upp” ur marken. I avsikt att ytterligare förstärka samhörigheten med landskapet och skapa enheter i mer måttlig skala låter vi marken ”rinna emellan” byggnadens sovenheter. Betongen ges en mjuk organiskt böljande form. Som kontrast kompletteras den med skarpt formade glasprismor. Den exteriöra betongen infärgas med 5 procent svart pigment avstämd mot landskapets inslag av sten och berg. Efter provgjutningar fann vi den ofärgade naturliga betongen mjukast och mest behaglig för det interiöra rummet. Det stora inslaget av betong i interiören kompletteras med detaljer av oljad ek. Den vackra, nyansrika stenen från platsen får utgöra inslag i såväl interiör som markplanering och som ballast i betongen och synligt inslag i det ”HTC-slipade” golvet. I ambitionen att exponera betongens yta som något ”mjukt och behagligt”har vi föredragit enkla rena ytor med noggrannhet i utförande och detaljerna. Den interiöra ljussättningen bygger på att ett jämnt och varmt ljusflöde på betongytorna ger rummet ljus. Den exteriöra ljussättningen sker dels genom glasprismornas ljus från interiören, dels genom att det lite finare gräset och den ”vågiga” entrémuren av betong ljussätts med markinfällda strålkastare. Rörelsen genom byggnaden är tänkt som en upplevelse i rum, rytm och ljus för att förändra rumsupplevelsen och stimulera sinnena.

Slutligen

Vi vill tacka de olika aktörerna inom betongindustrin och i byggprocessen för sammarbetet. Vi vill naturligtvis tacka vår uppdragsgivare AB Färdig Betong för stödet och förtroende att tillsammans med dem få göra detta möjligt.

Priser för Mörrum Konferenscenter

Anders Törnqvist
Anders Törnqvist Arkitektkontor AB

Detta inlägg är publicerat i Projekt och taggat , , , . Bokmärk permalink. Stängt för kommentarer och trackbacks.