Citygallerian

En ny galleria i centrala Karlshamn på uppdrag av fastighetsägaren JN von Bergen & Son.

Efter om- och tillbyggnad av det gamla Domusvaruhuset kunde den nya gallerian invigas i mars 2011. Genom vårt tillägg har en ny framsida skapats. Där man tidigare från Karlshamns västra entré möttes av en baksida med parkeringsplatser är det idag entré, restauranger och uteservering mot Mieån.

FAKTA CITYGALLERIAN

Ägare: JN Von Bergen & Son AB
Arkitekt: Anders Törnqvist Arkitektkontor AB
Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB
Plats: Centrala Karlshamn
Antal butiker: 11
Restaurang med uteservering
Café med uteterrass.
Våningar: 3
Total yta: ca 14 000 kvm
Lokalyta: 6 300 kvm
Färdigställt: mars 2011
Parkering: 150 platser i garage

Citygallerian – med en ny byggnadsdel infogad i staden.

-

Förutsättningen

Det gamla Domusvaruhuset i Karlshamns stadskärna stod tomt efter det att Coop flyttat utanför staden. Den nya fastighetsägaren J N von Bergen & son önskade skapa en butiksgalleria i de gamla lokalerna.

Vår analys och vår idé

Förutom att ge ny vitalitet med nya butiker ville vi se om vi kunde skapa andra kvaliteter för staden. Centrumutvecklare såg endast avståndet till torget som värdet för gallerian. Vi såg med vår kunskap om staden, dess historia och utveckling andra behov och möjligheter.

Vid förra sekelskiftet var Drottninggatan stadens huvudgata som ledde till stadens centrala mötesplats, Stortorget. Det var kring Drottninggatan och torget man byggde de stora monumentala byggnaderna.

Med stadens utveckling och nya trafiklösningar angör man idag staden och dess centrum på ett helt annat sätt. Från norr och väster via Prinsgatan eller Hinsetunneln. Det får till följd att staden vänder ryggen mot sina besökare. Man möts av anspråkslösa hus som aldrig var tänkta att exponeras som stadens framsida. Än mindre var Domushusets västra fasad representativ för staden med sitt öppna svarta hål för inlastning och parkering.

Man kan säga att den medvetna koordinationen mellan stadens entré och dess bebyggelse hade tappats bort på vägen när trafiken fick sin lösning.

Samtidigt är det ett embryo till en fantastisk entré till en stad – man kommer ut ur en tunnel och så ligger staden där i fonden med havet och hamnen till höger.

När nu den tunga sjötrafiken flyttat till Stillerydshamnen utgör den gamla hamnen en attraktiv utvecklingspotential för Karlshamn. Vi ville därför förstärka banden mellan stadens handelsstråk, Drottninggatan och hamnen och göra Gallerian till en länk och ett intressant genomgående stråk. Huvuddispositionen växte fram. Vi skapade en ny entré i hörnet mot sydväst och fick därigenom ett diagonalt stråk genom gallerian.

Byggnadens form och uttryck

För 100 år sedan byggde man tungt och pompöst, för det var ju så makten i samhället såg ut. Idag talar vi om öppenhet och genomskinlighet.

Vi ville därför skapa något transparent välkomnande och bjuda in med människor i rörelse. Vi förlade därför ett Café och en restaurang med uteserveringar tillsammans med en glasad entré väl exponerade i västerläge och stadens infart. Det bidrar även till och förstärker genomströmningen i gallerian.

Fasaden i något svartinfärgad betong har formats i en rytm i Karlshamns skala. Pilastrarnas karaktär och kontrast har förstärkts genom att dess betong har slipats.

Tillbyggnad

Genom att gräva ut och tillskapa ett nytt mellanbjälklag och bygga till mot väster och norr har vi fått ett större antal parkeringsplatser inne i huset samtidigt som vi kunnat erbjuda publika funktioner i husets fasad mot väster.

Framtida utvecklingsmöjligheter

Det finns skisser och förberedelser för att förlägga bostäder i 2-3 plan på gallerians tak samt att bygga ett hörntorn i glas mot sydväst för att ytterligare förstärka våra intentioner med byggnaden.

Förut var här en baksida och parkeringsplats, idag gårdsgata med uteservering och entré

Detta inlägg är publicerat i Projekt och taggat , , , . Bokmärk permalink. Stängt för kommentarer och trackbacks.