Guövik

Vunnen markanvisningstävling i Guövik, Karlshamns kommun, i samarbete med landskapsarkitekt Anna Svensson på Sweco och Kärnhem.

situationsplan

Idéer

I skapandet av ett attraktivt boende på den höga bergsplatån vid Guöviken, utgick vi ifrån idéerna att;

  • Berika platsen och landskapet genom inpassning av unika byggnader, som ger kustlandskapet liv, uttryck och en vacker siluett.
  • Använda platsens naturkaraktär, som bärande element i formgivningen av en attraktiv boendemiljö.
  • Skapa en arkitektur med god energihushållning, som ger ett tydligt uttryck i formgivning och materialval.

Bebyggelse

Bebyggelsen består av varierande hustyper och utformas med utgångspunkt från bergsplatån och naturen. Byggnadernas varierande höjder i samspel med naturens topografi ger kustlandskapet en ny framträdande siluett. På platåns framkant placeras smala parhus i två våningar med generösa glasrum mot sydväst och Guöviken. På norra sidan av vägen ligger parhus i en våning. de är placerade något högre och med utsikt mellan husen i den främre raden.

På den högsta punkten placeras två femvåningshus med penthouse. Husen bildar ryggrad i området och förstärker höjden likt sjömärken eller fyrar och bidrar därmed till områdets karaktär. Husen förses med resliga glasrum, som även återfinns hos parhusen. De är tänkta att fungera som ”varma ljusbloss” mot havet, under kvällstid och de mörka årstiderna. I bottenvåningen finns samlingslokal, gästlägenheter och förråd.  Framför husen ligger en gemensam terrass och pool för de boende, med utsikt över Guöviken.

utsikt mot havet från bostad

Goda boendekvalitéer

Utemiljön utgår från den naturkaraktär som finns idag och kompletteras med enstaka ädellövträd och naturlig markvegetation. Husen upplevs placerade i naturen och skogsridån mot norr och synliga bergssidor bevaras.

Bebyggelsen har en medveten utformning med en sluten norrsida och en öppen sydsida. Husen har sydvästvända samvarorum såväl inom- som utomhus, mot solen och utsikten. Övergången mellan inne och ute sker i mötet mellan glasrum och terrass. Varje parhus har bil- och cykelplatser i direkt anslutning till lägenheten. Vid stranden ligger gemensam bastu, bad- och båtbrygga med möjlighet till egen båtplats för de boende.

Planarbete pågår

Detta inlägg är publicerat i Projekt och taggat , , . Bokmärk permalink. Stängt för kommentarer och trackbacks.